پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت ایمیل
امروز:
  
  
تامین لوله 7اینچ
آگهی مناقصه گیربکس شیرهای توپکی1
لوله فولادی درزجوش طولی"56
لوله فولادی مورد نياز پروژه خط انتقال گاز نهم سراسری
خرید 200.000 تن ورق فولادی
خریداری یک قلم ورق فولادی مورد نیاز پروژه
يک قلم كابل فيبر نوری به مقدار متر مورد نياز پروژه مخابرات خط لوله دوم آذربايجان
يک قلم مفصل كابل فيبر نوری به مقدار مورد نياز پروژه مخابرات خط لوله دوم آذربايجان
يک قلم نوار زرد اخطار
آگهي فراخوان مناقصه عمومي شناسائي تولیدکننده
مناقصه شماره: DE74/6071578120 (کابل فیبر نوری)
مناقصه شماره: DE74/5985578119 (کابل فیبر نوری)
آگهي فراخوان مناقصه عمومي شناسائي تولیدکننده
تقاضای شماره : B14/6017578077 ( سيستم عمل كننده)
مزایده عمومی کالا
City Gate Station
کابل توربین زیمنس B17/5777457840
تامین باتري نيكل كادميوم
مناقصه شماره: B14/5777457806 باتری نيكل كادميوم
تامین اتصالات فولادی
فراخوان مناقصه عمومي (تامين كالا) شماره تقاضا B19/ 5679557780 ( اتصالات فولادي )
جرثقیل سقفی
ابزار آلات کارگاهی
ابزار آلات کارگاهی 7609
Flow Computer & Transducer
صاعقه گیر و ارتینگ
خريد تامين 24 قلم دستگاههاي سرمايشي و گرمايشي
طراحي و توسعه نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي ( GIS )
روغن توربین
(سه راهی هاتپ )B19/5679586795 : مناقصه شماره
تقاضاي شماره 6017547687-Diesel Generator
مناقصه شماره تقاضا 6018527423 - كابل تلفن
http://www.nigceng.ir/SiteCollectionImages2/pdf-tender/1394/Binder1.pdf
HEAT&COOLING- SPLIT UNTI
METERING SATATION
مناقصه تامين اورفيس فلنج
مناقصه 6018537608 (ابزالات کارگاهی)
مناقصه 6018537609 (ابزالات کارگاهی)
خريد تجهيزات صاعقه گبر و ارتينگ
خريد بال ولوو
تجهيزات مخابراتي
مناقصه خرید کولر گازی هوا
تقاضای شماره :DM65ـ/6017537585(FITTINGS)
مناقصه خريد روغن توربين زيمنس
خرید 2 سری پکیج سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی و انسانی ‏/ سیستم تغذیه کلر به آب خام
مناقصه شماره تقاضا : 6018527423/B17 (کابل تلفن)
مناقصه شماره: 6016537511/B14 (ـSCRUBBER)
مناقصه شماره: DV03/04199-429-GM-A(شیرهای پروانه ای و کروی)
مناقصه شماره: B17/6018527424 (ـ35 قلم تجهیزات مخابرات)
مناقصه شماره: B21/6004537474 ( كولر گازي و اسپيلت )
مناقصه شماره: 6018507203‏/DE76 ـ(TELEPHONE SYSTEM )
B19/6027527400 (TUBING)
مناقصه شماره: B21/6018527440
مناقصه شماره: ELECTRICAL HEAT TRACING) B17/6017527435)
مناقصه شماره: ( DE76 /60 26 52 74 20 (TELEPHONE & PAGING
مناقصه شماره: B17/6017527433 ( كابل ابزار دقيق )
مناقصه شماره تقاضا :6018527423/ـB17-كابل تلفن
مناقصه شماره: 5545517248 /B14 (ـAIR RECEIVER)
مناقصه شماره: DE74/6013527379-A (ـPOWER & CONTROL CABLE)
مناقصه شماره:DE76 /6018537460 ( لوازم ابزاردقيق )
مناقصه شماره: DE74/5611537464 (ـJOINT CLOSURE)
مناقصه شماره تقاضا : 6027527434ـ/DE77
تقاضاي شماره DM65/6030507165-B ـ("BALL VALVE 36)
مناقصه شماره: B21/6018527440( كولر گازي ولوازم گرمايشي )
مناقصه شماره: B21/6027537447( تجهيزات برقي ضدانفجار )
مناقصه شماره تقاضا :DE77/6027527434
مناقصه شماره: B14/6018527429 (ـAIR RECEIVER)
مناقصه شماره:DE76 /60 18 50 72 03 (ـTELEPHONE SYSTEM)
مناقصه شماره: 74ـA/DE-ـ6017527289(کابل ابزار دقیق)
مناقصه شماره: DE77/6027527430
مناقصه شماره: DV03/6018527428( لوازم اطفاي حريق)
مناقصه شماره:DE76 /56 79 52 73 89 (لوازم مخابراتي )
تقاضاي شماره (BALL VALVE) ـDM65ـ/Aـ- GM-ـ04199402
مناقصه شماره: B14/6029517240 ( FLANGE)
مناقصه شماره: DE77/6018527424 (سيستم تلفن و متعلقات )
مناقصه شماره: 5988527356-A/DE74 (کابل فیبر نوری)
مناقصه شماره: DE77/6018527423 (كابل تلفن )
مناقصه شماره: B13/6027527380 ( سي و نه قلم كابل )
مناقصه شماره: B21/6026527422 (جرثقيل سقفي 10 و 5 تن )
مناقصه شماره: DV03/6017527419( روغن توربين )
مناقصه شماره: 6026527420 / DE76 (ـTELEPHONE & PAGING)
مناقصه شماره: 6027527421 / DE76 (ـTELEPHONE & PAGING)
مناقصه شماره: DV03/6027527418 ( لوازم روشنايي )
مناقصه شماره: DV03/6026527417( لوازم روشنايي )
تقاضاي شماره (EARTHING SYSTEM)ـ6027527415ـ/DM65
مناقصه شماره 93 73 52 26 60 /ـDE76ـ(Power Transformer)
مناقصه شماره: DV02-6017527388 ـ(ACTUATOR)
مناقصه شماره: 6026527368/ـB13 (بیست و دو قلم کابل)
مناقصه شماره: DE77 ـ6026527404
تقاضاي شماره DM65/ـ6026527373 (CABLE TRAY & LADDER)
مناقصه شماره: DE76 /60 35 51 72 80 ـ(PIPE )
مناقصه شماره: DE74ـ/6013527379 (POWER & CONTROL CABLE)
مناقصه شماره:DM66/6017527358 ـ(Air Gas Cooler)
مناقصه شماره:DE76 /60 26 52 73 93 ـ(POWER TRANSFORMER)
مناقصه شماره:DE76 /56 79 52 73 89 (لوازم مخابراتي )
تقاضاي شماره : (CABLE TRAY & LADDER)ـDM65ـ/6026527374
مناقصه شماره:DM66/6017527353 ـ ( Air Gas Cooler ) به همراه ضمائم فنی در یک فایل زیپ
مناقصه شماره: 6018597063/ B17
مناقصه شماره: B17/6018507131 ( كابل )
مناقصه شماره:DE76 /60 27 52 73 70 (ـCABLE)
1 - 100بعدی