پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت ایمیل
امروز:

 رسالت و چشم انداز شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

رسالت:
مديريت و اجراي موفق طرح ها و پروژه هاي صنعت گاز ابلاغي از سوي شركت ملي گاز ايران (اجراي موفق: اجرا در زمان، هزينه و كيفيت مصوب).

چشم انداز 20 ساله:
مطرح شدن به عنوان شركت پيشرو در مديريت و اجراي طرح ها و پروژه هاي صنعت گاز (خطوط انتقال گاز، ايستگاه تقويت فشار، پالايشگاه و ابنيه مربوطه) در منطقه خاورميانه و كسب جايگاه سوم در جهان (در راستاي دراختيار گرفتن حداقل 10 درصد از سهم تجارت جهاني گاز).

اهداف كمي تا پايان سال  1403 (چشم انداز 20 ساله):
- مديريت و اجراي طرح هاي تعريف شده در صنعت گاز كشور (شامل خطوط انتقال گاز، ايستگاه هاي تقويت فشار، پالايشگاه ها و ابنيه مربوطه) جهت تأمين انرژي براي
حداقل 95% از مناطق شهري
40% خانوار روستايي
تمام نيروگاه هاي كشور
تمام صنايع انرژي بر
كليه وسائط نقليه گاز سوز

اهداف كمي تا پايان سال 1393 (برنامه پنج ساله پنچم):
- مديريت و اجراي زيرساخت هاي لازم (خطوط انتقال گاز، ايستگاه هاي تقويت فشار، پالايشگاه ها و ابنيه مربوطه) جهت توليد و توزيع روزانه 900 ميليون متر مكعب گاز طبيعي با تأكيد بر توجه به صنايع انرژي بر با مصرف حداقل 100 ميليون متر مكعب در روز.

اهداف كمي تا پايان سال 1388 (برنامه پنج ساله چهارم):
- طراحي و احداث 500/12 كيلومتر خط انتقال گاز.
- طراحي و ساخت 35 ايستگاه تقويت فشار گاز (دستيابي به ظرفيت 2500 مگاوات).
- طراحي و ساخت پالايشگاه هاي جديد و نيز توسعه پالايشگاه هاي موجود با هدف دستيابي به ظرفيت پالايش و نم زدايي 586 ميليون متر مكعب گاز طبيعي در روز.
- طراحي و ساخت 10 مركز تعمير و نگهداري (يارد تعميراتي).