پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
مديريت مجوزهامديريت مجوزها

نام شركت

نام مدير عامل

تلفن

فاكس

آدرس

ليست پروژه ها

پيمانكار/مشاور

رتبه بندي خطوط انتقال نفت و گاز

رتبه بندي ابنيه

رتبه بندي ابنيه سنگين فلزي

رتبه بندي تاسيسات و تجهيزات

رتبه بندي راهسازي

رتبه بندي صنعت

رتبه بندي آب

رتبه بندي نيرو

رتبه بندي ساختمان

رتبه بندي EPC

رتبه بندي حمل و نقل

رتبه بندي سيويل

رتبه بندي تاسيسات شهري

رتبه بندي تاسيسات و تجهيزات پالايشگاه هاي نفت و گاز

رتبه بندي نصب تاسيسات و تجهيزات و ماشين آلات واحدهاي پالايشگاهي نفت و گاز و پتروشيمي

رتبه بندي خطوط لوله نفت و گاز و آب در خشكي

رتبه بندي ريسه و نصب (نصب انواع تاسيسات و ماشين آلات و كارخانجات صنعتي و نگهداري آن)

رتبه بندي ايستگاه هاي كمپرسور گاز و تلمبخانه

براي گزارشات

ضمايم

ایجاد شده در توسط
آخرین ویرایش در توسط