تعويض بخشي از خط لوله دوم سراسري فراشبند
  
20,5
20,33
20,32
139010-دي
تعويض بخشي از خط لوله دوم سراسري كنگان
  
39,384
39,234
38,444
139010-دي
پتاوه - پل كله 56 اينچ
  
136,717
135,932
112,781
110,18
139010-دي
پتاوه - پل كله 40 اينچ
  
29,81
29,81
29,65
30,183
139010-دي
عسلويه- پارسيان
  
20,55
20,2
13,323
139010-دي
دهلران – دزفول
  
69,605
56,983
4,9
4,354
139010-دي
بيدبلند - اهواز
  
114,11
112,001
114,847
139010-دي
اهواز - دهگلان
  
139010-دي
  
84,1
81,207
23,952
11,717
139010-دي
تعويض كلاس خط اول سراسري حدفاصل لاكان – آستارا
  
20,365
18,507
19,084
139010-دي
تعويض بخشي از خط لوله دوم سراسري فراشبند
  
20,5
20,33
20,32
13909-آذر
تعويض بخشي از خط لوله دوم سراسري كنگان
  
39,1
38,85
37,29
13909-آذر
پتاوه - پل كله 56 اينچ
  
136,72
135,932
11,991
110,18
13909-آذر
پتاوه - پل كله 56 اينچ
  
136,72
135,932
110,18
11,991
13909-آذر
پتاوه - پل كله 40 اينچ
  
29,81
29,81
29,65
30,183
13909-آذر
لوشان - رشت
  
18,9
77
70,14
91,551
13909-آذر
عسلويه- پارسيان
  
20
19,16
12,56
13909-آذر
دهلران – دزفول
  
69,605
56,983
4,9
13909-آذر
بيدبلند - اهواز
  
114,11
111,946
114,847
13909-آذر
اهواز - دهگلان
  
258,95
287,957
46,055
197,039
13909-آذر
تعويض كلاس خط اول سراسري حدفاصل لاكان – آستارا
  
20,365
16,759
19,084
13909-آذر
تعويض بخشي از خط لوله دوم سراسري فراشبند
  
20,5
20,33
20,32
13908-آبان
تعويض بخشي از خط لوله دوم سراسري كنگان
  
39,1
38,85
37,28
13908-آبان
پتاوه - پل كله 56 اينچ
  
136,72
133,68
111,69
110,18
13908-آبان
پتاوه - پل كله 40 اينچ
  
29,81
29,81
29,65
30,19
13908-آبان
  
13981-فروردين
آبدانان – دشت عباس
  
84.100
80,046
16,623
2,058
13908-آبان
دهلران – دزفول
  
69,605
56,983
4,9
13908-آبان
اهواز - دهگلان
  
242,756
271,763
42,737
197,039
13908-آبان
بيدبلند - اهواز
  
113,91
111,76
114,847
13908-آبان
1 - 30صفحه بعد